ADRESA

KDE NÁS NÁJDETE ?

elektroflow s.r.o. 
M.R.Štefánika 1835/32,
02601 Dolný Kubín

+421 907229562   +421 910151500
INFORMÁCIE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je to fotovoltika?
 

Fotovoltika je technológia, ktorá mení svetelnú energiu, hlavne zo slnka, na elektrickú energiu pomocou solárnych článkov. Tento proces je bez pohyblivých častí a emisií, čo fotovoltiku radí medzi najčistejšie spôsoby výroby energie. Solárne články, vyrobené prevažne z kremíka, pri pohlcovaní svetla vytvárajú elektrický prúd. Fotovoltické systémy sa využívajú od malých izolovaných až po veľké sieťové projekty a na budovách, znižujúc tak závislosť od fosílnych palív a emisie skleníkových plynov.

Produkuje fotovoltika keď nesvieti slnko?

Fotovoltické systémy produkujú elektrickú energiu z slnečného žiarenia, takže ich výkon je závislý na prítomnosti slnka. V noci alebo počas veľmi zamračených dní nedochádza k výrobe elektrickej energie. Avšak, systémy často využívajú batérie na ukladanie energie alebo sú pripojené k sieti, čo umožňuje využitie energie aj v týchto obdobiach. Počas dažďa sa výkon systémov znižuje kvôli obmedzenému slnečnému žiareniu, ale dažď môže tiež čistiť panely, čo pozitívne ovplyvňuje ich výkon neskôr.

Aká je ideálna orientácia panelov na streche?

Ideálna orientácia fotovoltických panelov na streche závisí od geografickej polohy inštalácie. Vo všeobecnosti, pre maximálnu efektivitu, by mali byť solárne panely orientované smerom na juh (na severnej pologuli), pretože to zabezpečuje najväčšiu expozíciu slnečnému žiareniu počas celého dňa. Uhol náklonu panelov by mal byť prispôsobený tak, aby čo najviac zodpovedal zemepisnej šírke miesta inštalácie, s možnou úpravou pre optimalizáciu sezónneho výkonu.V našom prípade je to okolo 35 stupňov. V niektorých prípadoch, ak je to možné, sa môže zvoliť aj orientácia na východ alebo západ, čo môže byť vhodné pre domácnosti s vyššou spotrebou energie ráno alebo večer, ale toto obvykle vedie k zníženiu celkovej efektivity systému.

Čo označuje veličina Wp?

Veličina Wp (watt-peak) označuje maximálny výkon panela, ktorý dokáže dodať v ideálnych laboratórnych podmienkach pri teplote 25-40°C, žiarení 1000w/m2 a prúdení vzduchu. V praxi to znamená že podmienky ako (prúdenie vzduchu, teplota, oblačnosť.) ovplyvňujú výkonnosť panelov. Ponuka našich panelov. 

Rozdiel medzi asymetrickým a symetrickým 3-fázovým meničom

Symetrický menič rozdeľuje výkon rovnomerne (symetricky) do všetkých troch fáz a to bez ohľadu nato, akú máte spotrebu na konkrétnych fázach. Asymetrický menič dokáže dávkovať svoj výkon do jednotlivých fáz nerovnomerne (asymetricky). Na Slovensku je v dnešnej dobe možné používať iba symetrické meniče. Našu ponuku si môžete pozrieť TU.

Môžem spojiť dva panely rôznych výkonov do jedného regulátora?

Pri spájaní dvoch panelov rôznych výkonov vždy prichádzate o nejakú časť potenciálneho výkonu. Pri sériovom zapojení sa spočíta napätie oboch panelov, ale prúd oboch sa prispôsobí slabšiemu. Pri paralelnom zapojení bude výsledný prúd súčtom prúdov oboch panelov. Zostava sa však napätím prispôsobí slabšiemu.

Ako môžem zaplatiť za tovar?

Za tovar v obchode www.solarone.sk môžete zaplatiť na dobierku, platba kartou alebo prevodom na účet.

Aký je rozdiel medzi systémom On-grid, Off-grid, Hybrid?

1. On-grid (sieťové) systémy sú priamo pripojené k verejnej elektrickej sieti. Tieto systémy generujú elektrickú energiu počas dňa, ktorú môžu okamžite spotrebovať domácnosti alebo podniky. Ak systém vyprodukuje viac energie, než je aktuálne potrebné, prebytočná energia sa môže posielať do virtuálnej batérie . Nevýhodou je, že pri výpadku siete prestáva systém fungovať z bezpečnostných dôvodov. Pozrite si našu aktuálnu ponuku on-grid setov

2. Off-grid systémy sú úplne nezávislé od verejnej elektrickej siete. Sú ideálne pre lokality, kde pripojenie na sieť nie je možné. Tieto systémy obvykle vyžadujú batérie na ukladanie energie pre použitie v čase, keď slnko nesvieti pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky energie. Pozrite si našu aktuálnu ponuku off-grid setov

3. Hybridné systémy kombinujú prvky on-grid a off-grid systémov. Sú pripojené k elektrickej sieti, ale zároveň majú aj možnosť ukladania energie do batérií. Toto umožňuje hybridným systémom poskytovať elektrickú energiu aj počas výpadku siete a optimalizovať spotrebu energie tým, že môžu ukladať prebytočnú energiu vyrobenú počas dňa na použitie v noci alebo počas špičkových taríf, čím znižujú náklady na elektrickú energiu. Pozri si našu aktuálnu ponuku hybridných setov.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

MÁTE OTÁZKY ?