5kWp ON-GRID systém - Tvrdošín

 

Ukážka našej inštalácie ďalšieho spokojného zákazníka, ktorému náš systém dokáže ročne ušetriť približne 450€ pri investícii 3000€ s využití maximálnej štátnej dotácie.

Inštalovali sme 5kWp ON-GRID systém (pripojený do siete) pri ktorom si zákaznik nespotrebovanú energiu ukladá do virtualnej batérie. Zákazník sa rozhodol pre fotovoltiku z dôvodu nainštalovania klimatizácie, ktorej spotrebu mu pokryje v horúcich letných dňoch fotovoltický systém. 

 

S