10,4kWp sieťový (ON-GRID) solárny systém

Inštalácia 10,4kWp fotovoltického systému na rodinný dom s využitím štátnej dotácie 2000€ s ročnou výrobou cca 10 Megawattov.

Na rodinný dom sme inštalovali fotovoltický systém o výkone 10,4kWp. Nainštalovaný bol HUAWEI 10KTL menič, ktorý je možné do budúcna rozšíriť o batériové úložisko. Na kvalitnú konštrukciu bolo nainštalovaných 25 panelov JA SOLAR 415Wp. Panely sú rozdelené do dvoch stringov kôli rôznym sklonom inštalovanej plochy a takisto na panely ktoré sú zatienené komínom a v ranných hodinách vikierom sme nainštalovali HUAWEI optimizéry výkonu, vďaka ktorým zatienené panely neovplyvnia výkon celého stringu. Na inštaláciu boli použité kvalitné MC4 konektory STAUBLI a rozvodnica ktorá zaručuje ochranu pred účinkami skratov, preťaženiami a pred účinkami nepriamych DC/AC výbojou. Rozvodnica je skonštruovaná a navrhnutá podľa platných noriem a predpisov.