8,2kWp ON-GRID (sieťový) systém – Veličná

Naša ďalšia inštalácia 8,2kWp fotovoltického systému na rodinný dom s využitím štátnej dotácie 3500€.

Inštalovali sme 8,2kWp ON-GRID systém (pripojený do siete). Vyrobená energia primárne slúži na chod domácnosti. Systém bol rozšírený o wattrouter, ktorý v prípade vyššej výroby fotovoltaiky ako je spotreba domácnosti, posiela energiu do zásuvky na ktorú je napojená elektrická špirála na ohrev vody akumulačnej nádrže. V prípade že je akumulačná nádrž nahriata je prebytočná energia posielaná do distribučnej siete, kde má zákazník vybavenú virtuálnu batériu do ktorej si ukladá prebytky. V momente keď bude jeho spotreba vyššia než výroba, využijete najprv energiu z Virtuálnej batérie a až potom tú z distribučnej siete.