10kWp hybridný systém - Dolný Kubín

 

Ukážka našej ďalšej inštalácie.

Rozšírenie už existujúcej fotovoltickej inštalácie z 5kWp na 10kWp s  batériovým úložiskom. Domácnosť vyrobenú energiu primárne spotrebúva, ďalej ukladá do fyzických batérií a po nabití batérií posiela do siete, kde má domácnosť virtuálnu batériu z ktorej spätne čerpá energiu.

Tento typ je ideálny pre domácnosti, chaty, kde sú časté výpadky siete, keďže systém dokáže pracovať aj v prípade výpadku siete.