7kWp ON-GRID (sieťový) systém - Dolný Kubín

 

Ukážka našej inštalácie ďalšieho spokojného zákazníka, ktorému náš systém dokáže ročne ušetriť približne 500€ pri investícii 3500€ s využití maximálnej štátnej dotácie.

Inštalovali sme 7kWp ON-GRID systém (pripojený do siete) pri ktorom si zákazník nespotrebovanú energiu ukladá do virtuálnej batérie. V prípade že elektráreň nevyrába, domácnosť čerpá uloženú energiu z virtuálnej batérie.