Nezaradené

Aká je návratnosť fotovoltiky?

Návratnosť investície do fotovoltických systémov, teda solárnych panelov, závisí od viacerých faktorov. Hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú návratnosť, sú:

  1. Cena systému: Inicializácia a inštalácia FV systému môže byť pomerne drahá, ale s rastúcim počtom výrobcov a technologickým pokrokom sa ceny solárnych panelov a súvisiacich technológií znížili. Tento pokles cien znamená, že FV systémy sú teraz dostupnejšie širšiemu spektru domácností a firiem. Pri výbere FV systému je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu a záruku, ktoré môžu mať významný vplyv na dlhodobú návratnosť investície.
  2. Množstvo vyrobenej elektrickej energie: Výkon FV systému je priamo závislý od množstva zachyteného slnečného žiarenia. To znamená, že geografická poloha, orientácia strechy, uhel náklonu panelov, čiastočné zatienenie panelov a počet slnečných hodín sú kritické faktory, ktoré určujú, koľko elektrickej energie bude systém schopný vyprodukovať. Efektívne navrhnutý a optimalizovaný systém môže výrazne zvýšiť množstvo vyrobenej energie a tým skrátiť dobu návratnosti investície.
  3. Dotácie a podpory: Rôzne vládne a regionálne programy môžu ponúkať dotácie, daňové úľavy alebo iné formy podpory pre domácnosti a firmy, ktoré sa rozhodnú pre inštaláciu FV systémov. Momentálne prebieha projekt Zelená domácnostiam, ktorý vie podporiť domácnosť až do výšky 4025€. Je dôležité byť dobre informovaný o dostupných možnostiach podpory vo vašej oblasti.
  4. Cena elektrickej energie: Vysoké účty za elektriny spôsobené rôznymi okolnosťami sú častým motivátorom pre prechod na energiu zo slnka. Investícia do FV systému môže v takýchto prípadoch priniesť významné úspory, najmä ak sú ceny elektrickej energie vo vašej oblasti vysoké alebo sa očakáva ich rast. Tieto úspory môžu výrazne prispieť k rýchlejšej návratnosti investície.
  5. Údržba: Aj keď fotovoltické systémy vyžadujú minimálnu údržbu, pravidelná kontrola a čistenie môžu pomôcť udržať systém v optimálnom stave a zabezpečiť maximálnu efektivitu. Náklady na tieto údržbové práce sú zvyčajne nízke, ale sú dôležitou súčasťou dlhodobej stratégie pre udržanie vysokého výkonu FV systému.

V priemere sa návratnosť investície do fotovoltiky pre rodinné domy pohybuje od 7 do 12 rokov, v závislosti od vyššie uvedených faktorov bez započítania finančného zvýhodnenia vo forme štátnej dotácie. V tomto prípade môže byť návratnosť aj kratšia. Taktiež je dobré si uvedomiť, že okrem finančnej návratnosti môže investícia do solárnej energie priniesť aj ďalšie výhody, ako sú znižovanie emisií skleníkových plynov a závislosti od fosílnych palív. Faktory ako sú zmeny v cenách elektriny, údržba systému, efektivita využívania vyrobenej elektrickej energie (napríklad prostredníctvom akumulácie v batériách), a zmeny vo finančných stimuloch môžu mať významný vplyv na konečnú návratnosť. V prípade otázok je potrebné vyhľadať radu od odborníkov.