Nezaradené

Výhody a nevýhody svojpomocnej inštalácie fotovoltiky

Svojpomocná inštalácia fotovoltických systémov môže byť pre mnohých lákavou možnosťou, najmä z hľadiska potenciálnych úspor nákladov a osobného zapojenia do procesu. Ako každé rozhodnutie, aj toto má svoje výhody a nevýhody. Tu sú niektoré z nich:

Výhody:

 1. Úspora nákladov: Jednou z najväčších výhod je potenciálna úspora nákladov. Profesionálne inštalácie fotovoltických systémov môžu byť drahšie, a tak svojpomocná inštalácia môže znížiť celkové náklady na systém
 2. Osobná spokojnosť: Pre mnohých majiteľov domov môže byť uspokojivé dokončiť si inštaláciu fotovoltického systému, svojpomocne. Toto môže zahŕňať pocit dosiahnutia a nezávislosti.
 3. Získavanie vedomostí: Proces inštalácie vám poskytne hlbšie porozumenie fungovania a údržby vášho fotovoltického systému, čo môže byť užitočné pre budúcu údržbu alebo rozšírenie systému.

Nevýhody:

 1. Technické výzvy: Inštalácia fotovoltického systému vyžaduje určité technické zručnosti a znalosti. Bez nich môže byť projekt náročný a môžu vzniknúť problémy s bezpečnosťou alebo efektívnosťou systému.
 2. Bezpečnostné riziká: Práca s elektrinou a na streche predstavuje významné bezpečnostné riziká. Profesionálni inštalatéri majú potrebné skúsenosti a vybavenie na minimalizáciu týchto rizík.
 3. Záruky a poistenie: Niektoré záruky na komponenty môžu byť neplatné, ak nie sú inštalované certifikovanými odborníkmi. Rovnako môže byť náročnejšie získať poistenie pre svojpomocne inštalované systémy.
 4. Potenciálna strata účinnosti: Bez odborných znalostí môže byť systém nainštalovaný neefektívne, čo môže viesť k nižšej produkcii energie a dlhšej dobe návratnosti investície.
 5. Časová náročnosť: Svojpomocná inštalácia môže byť časovo náročná, najmä pre tých, ktorí sa s podobnými projektmi ešte nestretli. Môže to znamenať dlhšie obdobie, kým bude systém plne funkčný.
 6. Štátne dotácie: Pri svojpomocnej inštalácii nemá domácnosť nárok na dotáciu.
 7. Komplikácie pri pripojení k sieti: Svojpomocná inštalácia môže skomplikovať proces pripojenia vášho systému k elektrickej sieti. Elektrárne často vyžadujú, aby inštalácia bola vykonaná certifikovanými odborníkmi, aby zabezpečili splnenie všetkých noriem a predpisov.
 8. Možné nesprávne dimenzovanie systému: Bez odbornej pomoci pri návrhu môžete nesprávne odhadnúť vaše energetické potreby a vybrať nevhodné komponenty, čo vedie k nadmerným alebo nedostatočným kapacitám systému. To môže znamenať, že nevyužijete plný potenciál fotovoltického systému.
 9. Riziko poškodenia strechy alebo domu: Bez správnych zručností a nástrojov môžete neúmyselne poškodiť svoju strechu alebo iné časti domu počas inštalácie, čo by mohlo viesť k drahým opravám.
 10. Obmedzený prístup k niektorým technológiám alebo značkám: Niektoré pokročilé alebo vysoce hodnotené fotovoltické technológie a značky môžu byť dostupné len cez certifikovaných inštalatérov. To môže obmedziť váš výber a možnosť získať najlepší možný systém pre vaše potreby.


Pri výbere našej firmy pre inštaláciu vášho fotovoltického systému si môžete byť istí, že získate profesionálnu prácu, ktorá minimalizuje riziká, zabezpečí maximálnu efektivitu a zvýši hodnotu vašej nehnuteľnosti, všetko s podporou plných záruk a bezpečnosťou, že váš systém je nainštalovaný podľa najvyšších štandardov. Neváhajte a vyberte si pre inštaláciu našu spoločnosť.