Nezaradené

Montáž solárnych panelov

Dnes zodpovieme najčastejšie kladené otázky ohľadom montáže solárnych panelov, povieme si na aký tip strechy sú vhodné, s akými prekážkami sa môžeme stretnúť pri inštalácii a riešenia ako sa s nimi vysporiadať.

Mám dobrú strechu na umiestnenie solárnych panelov?

Strecha bez akýchkoľvek prekážok je pre inštalatérov solarnych zariadení skôr sen ako realita. Je to z dôvodu, že veľa striech ma prekážky, ako sú strešné okná, komíny a rôzne vetracie otvory, ktoré môžu neraz skomplikovať inštaláciu. Na to otázky ako a či je vôbec možné namontovať solárne zariadenia okolo strešných okien, komínov a prieduchov si povieme a ukážeme nižšie.

Inštalácia solárnych panelov okolo strešných okien.

Strešné okná sú bežnou prekážkov strechy, ktorú musia inštalatéri obísť. Svetlíky možu mať rôznu veľkosť, tvar a umiestnenie v rámci strechy. U strešných okien je dobrou správou že predstavujú malé riziko zatienenia, kedže sú často vsadené do strechy a aj ked nie sú v úplnej rovine so strechou, solárne panely nezatieňujú.

Montáž na streche ktorá obsahuje jeden svetlík je možné jednoducho okolo neho nainštalovať konzoly a solárne panely. V prípade viacerých svetlíkov, rôznych veľkostí, orientácií môže byť išnštalácia tažká. Vďaka dobrej modularite solárnych panelov sa dajú umiestniť na rôzne miesta a orientácie. Konštrukciu je možné zmenšiť a tak vieme namontovať panely aj na úzkych mietach a systém systém solárnych panelov ako celok možno umiestniť na viacero miest pozdĺž strechy.

Inštalácia solárnych panelov okolo ventilačných otvorov

Vetracie otvory sú jedny z najčastejších strešných prekážok, ktoré môžu prekážať pri montáži dolarných systémov. Vetracie otvory môžu slúžiť rôznym funkciám ako sú inštalatérske práce, odvetrávanie sušičiek, podkroví a kúpeľní. Vzávislosti od typu prieduchu môžu byť solárne panely inštalované nad prieduchom, musiasa vyhnúť priduchu, alebo prieduch môže byť odklonený. Nad vetracie otvory, ktoré slúžia ako výfuk pre sušiaky, kúpeľne a podkrovia nie je možné inštalovať solárne panely. Tieto otvory muisa zostať voľné čo ssa dá opäť vyriešiť flexibilitou konštrukcie a otvory obídeme podobne ako pri strešných svetlíkoch.

Vodovodné prieduchy môžu byť inštalované nad solárnymi panelmi, alebo mať predĺžené pod a okolo solárnych panelov. Tieto vetracia otvory zvyčajne nespôsobujú žiadne problémy pri inštalácii.

Montáž solárnych panelov okolo komínov

Komíny sú jedny z najčastejších prekážok pri montáži solárnych panelov a ktorými sa tréba vysporiadať. V porovnaní s predošlími spomínanými prekážkami môžu byť objemnejšie a vyžšie kôli čomu sa tréba zamerať na tienenie panelov. Preto je dobré poznať cestu cestu, ktorou sa bude uberať tieň z komína. Opäť vďaka flexibilite konštrukcie vieme tento problém vo väčšine prípadov vyriešiť. V prípade nedostatočného miesta na streche môžeme problém s tienením vyriešiť pomocov solárnych optimalizátorov, ktoré majú za úlohu izolovať efekty tienenia na jednotlivé panely, ktoré sú zatienené, namiesto celého reťazca solárnych panelov. Solárne optimalizátory sú typom solárneho invertora, ktorý odoberá jednosmerný prúd vyrobený každým jednotlivým solárnym panelom a posiela ho do hlavného ističa.

Solárne zariadenie inštalované na neštandartnú strechu je možné vďaka všestrannej flexibilnej konštrukcii aj za predpokladu mnohých prekážok. Vďaka nášmu skúsenému tímu rýchlo zistíte koľko solárnych panelov zmestíte na Vašu strechu, koľko energie by mohli generovať, koľko by ste mohli ušetriť a ako rýchlo sa Vám Vaša investícia vráti. Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať.