Nezaradené

Čo je to striedač napätia a ako funguje?


Striedač napätia, známy aj ako invertor, je kľúčovou súčasťou fotovoltického systému, ktorý umožňuje premenu jednosmerného (DC) napätia, generovaného solárnymi panelmi, na striedavé (AC) napätie, ktoré môže byť použité v domácnostiach alebo vrátené do verejnej elektrickej siete. Táto premena je nevyhnutná, pretože väčšina domácich spotrebičov a systémov elektrickej distribúcie funguje na striedavé napätie.

Ako funguje?

  1. Zber energie: Solárne panely na streche alebo inom vhodnom mieste zachytávajú slnečné svetlo a premieňajú ho na jednosmerné elektrické napätie. Toto napätie je potom vedené do meniča.
  2. Premena napätia: Menič prijíma jednosmerné napätie z solárnych panelov a pomocou elektronických obvodov ho premieňa na striedavé napätie, ktoré je v domácnosti.
  3. Regulácia a monitorovanie: Moderné invertory tiež regulujú výstupné napätie, aby zodpovedalo požiadavkám elektrickej siete, a monitorujú výkon solárneho systému. Táto funkcia umožňuje užívateľom sledovať, koľko energie ich systém vyrába, a identifikovať prípadné problémy alebo potrebu údržby.
  4. Distribúcia energie: Po premene je striedavé napätie buď distribuované do domácnosti na použitie rôznymi spotrebičmi, alebo je vrátené do verejnej siete, ak systém vyrába viac energie, než je v danej chvíli potrebné. Prebytočná energia môže byť uložená v batériovom úložisku na neskoršie využitie.

Meniče napätia sú nevyhnutnou súčasťou každého fotovoltického systému, pretože umožňujú efektívne využitie vyrobenej solárnej energie a jej integráciu do domácností a elektrických sietí. Vyberajúc správny typ a veľkosť invertora, je možné maximalizovať efektivitu celého fotovoltického systému.

Meniče v fotovoltických systémoch môžu byť rôznych typov, každý s vlastnými špecifickými vlastnosťami a použitiami. Tu sú základné druhy meničov používaných vo fotovoltických systémoch:

  1. On-grid (sieťové) systémy sú priamo pripojené k verejnej elektrickej sieti. Tieto systémy generujú elektrickú energiu počas dňa, ktorú môžu okamžite spotrebovať domácnosti alebo podniky. Ak systém vyprodukuje viac energie, než je aktuálne potrebné, prebytočná energia sa môže posielať do virtuálnej batérie . Nevýhodou je, že pri výpadku siete prestáva systém fungovať z bezpečnostných dôvodov. Pozrite si našu aktuálnu ponuku on-grid setov
  2. Off-grid systémy sú úplne nezávislé od verejnej elektrickej siete. Sú ideálne pre lokality, kde pripojenie na sieť nie je možné. Tieto systémy obvykle vyžadujú batérie na ukladanie energie pre použitie v čase, keď slnko nesvieti pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky energie. Pozrite si našu aktuálnu ponuku off-grid setov
  3. Hybridné systémy kombinujú prvky on-grid a off-grid systémov. Sú pripojené k elektrickej sieti, ale zároveň majú aj možnosť ukladania energie do batérií. Toto umožňuje hybridným systémom poskytovať elektrickú energiu aj počas výpadku siete a optimalizovať spotrebu energie tým, že môžu ukladať prebytočnú energiu vyrobenú počas dňa na použitie v noci alebo počas špičkových taríf, čím znižujú náklady na elektrickú energiu. Pozri si našu aktuálnu ponuku hybridných setov.

Výber správneho typu meniča závisí od konkrétnych požiadaviek fotovoltického systému, rozpočtu, geografickej polohy inštalácie a osobných preferencií majiteľa.